Varhaiskasvatuksen tulotietojen tarkistus 1.8.2024

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja palvelusetelin omavastuuosuus tarkistetaan Hollolassa kaikilta asiakkailta vuosittain uuden toimintakauden alkaessa. 

Pyydämme teitä toimittamaan viimeisimmät tulotiedot 15.8.2024 mennessä. 

Mikäli tietoja ei toimiteta määräpäivään mennessä, peritään korkein maksu. Maksua ei korjata takautuvasti, vaan tulotietojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta. 


Tulotietojen toimittaminen: 

1. Ilmoittamalla web-palveluissa (tarkistathan samalla, että perheesi tiedot ovat ajantasalla) 

 •  Kirjaudu web-palveluihin 
 • Klikkaa vasemmassa laidassa olevaa huoltajan nimi-palkkia ja valitse:
  • Tulotiedot 
                   – voit ilmoittaa tulosi lähettämällä liitteet 
                   TAI 
                   – hyväksyä korkeimman maksun 

2. Toimittamalla liitteet suljetussa kirjekuoressa Hollolan pääkirjaston etuoven oikealla puolella  
olevaan postilaatikkoon (Hyvinvoinnin palvelualue, Perusopetus ja Varhaiskasvatus).  
Kuoreen merkintä: Varhaiskasvatuspalvelut 
TAI 
Postitse Hollolan kunta / Varhaiskasvatus, PL 66, 15871 Hollola  

Huom! Tulotietoja ei voi palauttaa päiväkotiin/perhepäivähoitajalle 

Tulot, joita ei oteta huomioon maksua määrättäessä  

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ 3.mom.  

 •  Lapsilisä 
 •  Vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaiset etuudet: lapsen hoitotuki, vammaistuki tai eläkettä saavan hoitotuki 
 • Kansaneläkelain (568/2007) mukainen lapsikorotus 
 • Lasten kotihoidon tuki 
 • Asumistuki 
 • Ansiotuloa korvaavat kohtuulliset päivärahat tai matka- ja majoituskorvaukset 
 • Tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut 
 • Sotilasavustus, rintamalisä 
 • Äitiysavustukset 
 • Opintoraha, Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki, opintotuen asumislisä 
 • Toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus 
 • Opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset 
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukainen ylläpitokorvaus 
 • Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukainen kulukorvaus  
 • Perhehoidon kustannusten korvaukset 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 11§ 

Lain momentti on ns. poissulkeva, eli kaikki muut tulot otetaan huomioon paitsi kyseisessä momentissa mainitut tulot. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote

Ystävällisin terveisin varhaiskasvatuspalvelut   
21.05.2024 

Varhaiskasvatuksen kesän järjestelyt 2024

Kesäajalla keskitämme osittain varhaiskasvatustoimintaa lasten ja henkilöstön lomaillessa. Lisäksi yksiköissä kesän aikana tapahtuvat remontit aiheuttavat muutoksia.

Herralan päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Herralan päiväkodilla
24.6.–28.6. Nostavan päiväkodilla
1.7.–2.8. Satulinnan päiväkodilla
5.8. alkaen Herralan päiväkodilla

Herralan esiopetuksen lapset
3.6.–20.6. Herralan koululla
24.6.–28.6. Nostavan päiväkodilla
1.7.–2.8. Satulinnan päiväkodilla
5.8. alkaen Herralan koululla

Nostavan päiväkodin lapset
3.6.–28.6. Nostavan päiväkodilla
1.7.–2.8. Satulinnan päiväkodilla
5.8. alkaen Nostavan päiväkodilla

Nostavan esiopetuksen lapset
3.6.–28.6. Nostavan koululla
1.7.–2.8. Satulinnan päiväkodilla
5.8. alkaen Nostavan koululla

Tiilikankaan esiopetuksen lapset
3.6.–20.6 Tiilikankaan koululla
24.6.–31.7. Soramäen päiväkodilla
1.8. alkaen Tiilikankaan koululla

Hämeenkosken päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Hämeenkosken päiväkodilla
24.6.–2.8. Soramäen päiväkodilla
5.8. alkaen Hämeenkosken päiväkodilla

Hämeenkosken esiopetuksen lapset
3.6.–20.6 Hämeenkosken päiväkodilla
24.6.–2.8. Soramäen päiväkodilla
5.8. alkaen Hämeenkosken koululla

Pyhäniemen päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Pyhäniemen päiväkodilla
24.6.–2.8. Soramäen päiväkodilla
5.8. alkaen Pyhäniemen päiväkodilla

Pyhäniemen esiopetuksen lapset
3.6.–20.6. Pyhäniemen koululla
24.6.–2.8. Soramäen päiväkodilla
5.8. alkaen Pyhäniemen koululla

Salpakankaan päiväkodin lapset
3.6–2.8. Keltavuokot A, B1 ja B2 (leppikset, liskot ja dinot) Salpakankaan päiväkodin A-talossa (Puutalo)
3.6–2.8 Punavuokot, Kangasvuokot, Sinivuokot ja Keltavuokot C (kirahvit) Kankaan koululla
5.8. alkaen Salpakankaan päiväkodilla

Salpakankaan esiopetuksen lapset
3.6.–31.7 Salpakankaan koulun C-osassa
1.8. alkaen Salpakankaan koulun B-osassa, alkuluokkien tiloissa

Satulinnan päiväkodin lapset
3.6–2.8. Satulinnan päiväkodilla

Soramäen päiväkodin lapset
3.6–2.8. Soramäen päiväkodilla

Koulurinteen päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Koulurinteen päiväkodilla
24.6.–2.8. Satulinnan päiväkodilla
5.8. alkaen Koulurinteen päiväkodilla

Perhepäivähoidon varahoito Salpakankaan päiväkodilla A-talossa (Puutalo)

Vesikansa:

Kalliolan päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Kalliolan päiväkodilla
24.6.–31.7. Kukkilan päiväkodilla
1.8. alkaen Kalliolan päiväkodilla

Kalliolan esiopetuksen lapset
3.6.–20.6. Kalliolan koululla
24.6.–31.7. Kukkilan päiväkodilla
1.8. alkaen Kalliolan koululla

Kukkilan päiväkodin lapset
3.6–2.8. Kukkilan päiväkodilla

Paimelan päiväkodin lapset
3.6.–20.6. Paimelan päiväkodilla
24.6.–2.8. Kukkilan päiväkodilla
5.8. alkaen Paimelan päiväkodilla

Paimelan esiopetuksen lapset
3.6.–20.6. Paimelan koululla
24.6.–2.8. Kukkilan päiväkodilla
5.8. alkaen Paimelan koululla

Perhepäivähoidon varahoito Kukkilan päiväkodilla

Yhteystiedot:

Salpakankaan päiväkoti Kangasvuokot 044 780 1574  
Salpakankaan päiväkoti Keltavuokot 044 780 1413  
Salpakankaan päiväkoti Punavuokot 044 780 1595  
Salpakankaan päiväkoti Sinivuokot 044 780 1575  
Salpakankaan päiväkoti/perhepäivähoidon varahoito 044 780 1367 
Salpakankaan alkuluokat 044 780 1471  
Herrala 044 780 1596  
Nostava päiväkoti 0447801467, 0447801754, 0447801385, 0447801392
Nostavan esiopetus 044 7801 559 
Pyhäniemen päiväkoti 044 780 1786, 044 780 1577
Pyhäniemen esiopetus 044 780 1652 
Hämeenkosken päiväkoti 044 780 1218, 044 748 8924 
Hämeenkosken esiopetus 044 748 8916
Soramäen päiväkoti 0447801318, 044 7801784, 044 7801665, 044 7801515, 044 4801191
Koulurinteen päiväkoti 044 7801 318
Satulinnan päiväkoti 044 7801 619, 044 7801 623, 044 7801 622, 044 7801 618
Tiilikankaan esiopetus 044 780 1642    
Paimelan esiopetus ja päiväkoti 044 780 1216, 044 780 1282  
Kalliolan päiväkoti 044 780 1637, 044 780 1638, 044 780 1639, 0447801464
Kalliolan esiopetus 0447801437(A), 0447801636(B), 0447801436(C), 0447801291 (D)Kukkilan päiväkoti 044 780 1435, 044 780 1442, 044 780 1343, 044 780 1519, 044 780 1226  

Terveisin
Varhaiskasvatuspalvelut
16.5.2024