Perusparannusavustus

Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Yksityisteiden rakentamisen ja peruskorjauksen avustaminen

Rakentamista ja peruskorjausta voidaan avustaa niillä yksityisteillä, jotka ovat hakeneet valtiolta avustusta kohteeseen ja saaneet myönteisen rahoituspäätöksen.
Avustusta voidaan myöntää määrä, joka valtion- ja kunnanavustuksen yhteismääränä on enintään 80 % valtionavustuksessa hyväksytystä kustannuksesta.
Avustusta voi hakea läpi vuoden.
Maksatus suoritetaan esitettyjä tositteita vastaan työn tultua suoritetuksi. Erityistapauksissa voidaan avustuksesta suorittaa ennakkoa. Maksatusta on haettava myöntämisvuoden aikana.