Ilmoitukset ovat luettavissa myös verkossa Ajankohtaista Hollolasta -sivuilla.
Kunnan ilmoitukset, jotka eivät perustu erityislain säännökseen, julkaistaan kuntalain 108 §:n nojalla kunnan verkkosivuilla.

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset