Projektit ja hankkeet

Viimeksi päivitetty: 18.10.2023

Kehitä tietojohtamista kokeilemalla

kuvassa kehitä tietojohtamista kokeilemalla teksti ja kaavio

Liiketoiminnan kehittäminen datataloudessa vaatii pitkäjänteistä työtä ja osaamista. Digitalisoituvassa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä korostuu prosessien tehokkuus, innovointikyky, tulevaisuuden ennakointi, skaalautuvuus ja nopeat päätökset. Menestyvien yritysten on ymmärrettävä digitalisoituvan datan merkitys liiketoiminnan kehittämisessä. Hyödyt syntyvät yhdistelemällä dataa uusin tavoin.

Datan määrä kasvaa räjähdysmäisesti. 24/7 dataa takovat globaalit markkinat luovat edellytyksiä myös kansainvälistymiselle ja kasvulle. Osaamisen kehittäminen datalähtöisen liiketoiminnan ja päätöksen tueksi on avainasemassa digitalisoituvassa toimintaympäristössä.Liiketoiminnassa syntyvää dataa tulisi hyödyntää yrityksen tai organisaation päätöksenteossa. Digitalisoituva data on yleensä jo valmiiksi yrityksen tai organisaation hallussa, mutta sitä ei täysimääräisesti hyödynnetä. Dataa voi syntyä esimerkiksi myyntiprosessissa, digitaalisten palveluiden käyttöä tarkastelemalla, tuotantoprosesseissa, maksuliikenteessä, taloushallinnossa sekä asiakkaille tai omalle henkilökunnalle tuotetuissa neuvontapalveluissa.

TOTEUTUSAIKA

1.9.2023 – 31.8.2025

Kehitä tietojohtamista kokeilemalla hankkeeseen