Ilmastosuunnitelmalla vauhtia päästövähennyksiin

Hollolan kunta on liittynyt vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien Hinku -verkostoon. Verkostoon kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet tiputtamaan alueensa kasvihuonepäästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kunta on tehnyt omassa toiminnassaan merkittäviä energiatehokkuustoimia, kehittänyt kestävää liikkumista ja pyrkii vaikuttamaan myös muiden toimijoiden päästöihin mm. ilmastokumppanuussopimuksilla.

Hollolan alueen kasvihuonepäästöt ovat vuoteen 2022 mennessä tippuneet 45% vuoden 2007 tasosta. Suunta on ollut oikea, mutta tahtia tulisi vielä kiristää. Ilmastotyön kirittämiseksi Hollolaan valmistellaan ilmastosuunnitelma, jonka tuottamiseen on saatu rahoitus ympäristöministeriöltä. Ilmastosuunnitelman tekoa koordinoi Päijät-Hämeen liitto ja samassa prosessissa tehdään ilmastosuunnitelmat Hollolan lisäksi myös kuuteen muuhun alueen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään. Yhteisellä prosessilla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön, sekä hyvien toimintatapojen jakamiseen kuntien välillä. Jokainen kunta asettaa ilmastosuunnitelmilleen omat toimenpiteensä ja painopisteensä.

Hollolan päästöt vuosina 2007 ja 2021 sekä skenaario vuoden 2030 päästöistä. Hinku-tavoitteen ja 2030 vuoden skenaarion väliin jäävä päästökuilu on merkitty punaisella. Lähde: Syke, hiilineutraalisuomi.fi

Hollolan ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyi syksyllä 2023 ja kunnanvaltuuston on määrä hyväksyä valmis suunnitelma tämän vuoden lopulla. Ilmastosuunnitelmalla pyritään saavuttamaan päästövähennysten lisäksi myös muita hyötyjä, kuten kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä, sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista.

Ilmastotyötä tehdään yhdessä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä yhteistyö on tärkeää. Kunta ei voi millään toimilla saavuttaa päästövähennystavoitteitaan yksin, vaan työhön tarvitaan mukaan kuntalaiset ja muut kunnan alueen toimijat. Tästä syystä ilmastosuunnitelmien valmistelussa pyritään kuulemaan myös kuntalaisten ja sidosryhmien toiveita ja tarpeita. Hollolassa alueen asukkaille ja yhdistyksille on tarjottu mahdollisuus vastata ilmastosuunnitelmiin liittyviin kyselyihin. Myös kunnan henkilöstölle sekä päättäjille on ollut omat kyselyt talven 2024 aikana.

Hollolan ilmastosuunnitelman toimenpiteitä kirjataan kevään 2024 aikana, jolloin kunnan henkilökunnalle järjestettiin teemasta työpajat. Ilmastosuunnitelmien valmistelua on käyty esittelemässä kunnan johtoryhmälle, maaliskuussa elinvoimavaliokunnalle ja kesäkuun valtuustoinfon yhteydessä kaikille kunnan valtuutetuille. LAB ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun opiskelijat toteuttivat asukasosallistamista mm. järjestämällä kunnan pääkirjastolla asukkaille suunnatun työpajan. Lisäksi Hollolan oppilaat pääsivät tutustumaan aiheeseen Ympäristöviikkojen julistekilpailussa, jonka teemana oli vuonna 2024 Muuttuva ilmasto. Hollolalaisen opiskelijan työ valittiin Päijät-Hämeen ympäristöviikkojen julisteen kuvaksi.

Päijät-Hämeen kuntien päättäjille tarjottiin tukea ilmastojohtamiseen ja päätöksentekoon, kun toukokuussa järjestettiin kaikkien maakunnan kuntien luottamushenkilöille suunnattu Päijät-Hämeen ilmastokokous. Ilmastokokouksessa osallistujat pääsivät kuulemaan entisen ilmasto- ja ympäristöministerin, nykyisen yrittäjän Emma Karin esityksen ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Lisäksi päättäjät saivat kuulla mm. alueen yritysten ja muiden kuntien tekemistä ilmastotoimista.

Vapaa-ajanasukkaita kannustetaan kestävään mökkeilyyn ja myös heille on tulossa verkkokysely ilmastosuunnitelmiin liittyen. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tuottanut mökkeilyn hiilijalanjälkilaskurin, jolla voi käydä laskemassa oman vapaa-ajan asumisen hiilijalanjäljen. Laskuri löytyy hiilineutraalisuomi.fi -sivuston laskureista.

Seuraa ilmastosuunnitelman etenemistä kunnan kotisivuilla ja somekanavissa ja anna äänesi kuulua Iitin ilmastotyössä.

Sanastoa

Kasvihuoneilmiö
Maapallon ilmakehä päästää kasvihuoneen lasikaton tavoin auringosta tulevan säteilyn maan pinnalle, mutta estää maapallon lämmön karkaamisen suoraan avaruuteen. Kasvihuoneilmiö on maapallolla elinehto, sillä sen ansiosta nautimme noin 30 astetta lämpimämmästä lämpötilasta.

Kasvihuonekaasu
Ilmakehässä erityisesti vesihöyry ja hiilidioksidi estävät lämmön karkaamisen avaruuteen.

Ilmaston muutos
Ihmistoiminnan seurauksena ilmakehään vapautuu liikaa kasvihuonekaasuja, jotka voimistavat kasvihuoneilmiötä ja aiheuttavat maapallon ilmaston lämpenemisen.

Ilmastonmuutoksen hillintä
Toimia, joilla ihmiset pyrkivät vähentämään kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä.

Ilmastosuunnitelma
Suunnitelma toimenpiteistä, joilla kunta pyrkii vähentämään alueensa kasvihuonepäästöjä.

Ilmastokumppanuus
Yhteistyömalli, jossa kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä päästöjen pienentämisessä. Kunnan ilmastokumppanit päättävät itse toimenpiteet, joilla toiminnan päästöjä pienennetään.

Kirjoittanut: Kuntien ilmastosuunnitelmien projektikoordinaattorina hääräilevä Terhi Ahava

Lue uusimmat uutiset

Katso kaikki uutiset
Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Kunnan virallinen ilmoitustaulu on siirtynyt pääkirjastolle

Uutiset - 04.07.2024 - Kunnan toiminta

Hollola valittaa hylätystä valtionosuuspäätöksestä

Uutiset - 03.07.2024 - Kunnan toiminta